THỰC ĐƠN TIỆC TỰ CHỌN

CÁC MÓN KHAI VỊ

01

MỰC CHIÊN GIÒN

561,000đ
Đã mua 0 lượt
02

BÁT BỬU RẠNG ĐÔNG

638,000đ
Đã mua 0 lượt
06

CHẢ GIÒ RẠNG ĐÔNG

484,000đ
Đã mua 0 lượt
07

CÁ CHẼM FILLET SỐT CAM

572,000đ
Đã mua 0 lượt
08

CÀNG CUA BÁCH HOA

704,000đ
Đã mua 0 lượt

CÁC MÓN SOUP

01

SOUP THẬP CẨM

451,000đ
Đã mua 0 lượt
02

SOUP NẤM CUA GÀ

451,000đ
Đã mua 0 lượt
03

SOUP MĂNG TÂY CUA GÀ

451,000đ
Đã mua 0 lượt
04

SOUP ÓC HEO CUA GÀ

495,000đ
Đã mua 0 lượt
05

SOUP BẮP CUA GÀ

451,000đ
Đã mua 0 lượt
06

SOUP TUYẾT NHĨ CUA GÀ

451,000đ
Đã mua 0 lượt
07

SOUP BÓNG CÁ CUA GÀ

506,000đ
Đã mua 0 lượt
08

SOUP HẢI SẢN ĐẬU PETIPO

506,000đ
Đã mua 0 lượt
09

SOUP TÓC TIÊN CUA GÀ

451,000đ
Đã mua 0 lượt
10

SOUP HẢI SẢN

506,000đ
Đã mua 0 lượt
11

SOUP HẢI SÂM RONG BIỂN

506,000đ
Đã mua 0 lượt
13

SOUP BÀO NGƯ CUA

715,000đ
Đã mua 0 lượt
14

SOUP VI CÁ

715,000đ
Đã mua 0 lượt

CÁC MÓN GỎI

01

GỎI BỒN BỒN BAO TỬ

593,000đ
Đã mua 0 lượt
02

GỎI LƯỠI HEO HẠT ĐIỀU

557,000đ
Đã mua 0 lượt
03

GỎI CHÂN GÀ CHUA CAY

462,000đ
Đã mua 0 lượt
04

GỎI NGÓ SEN BAO TỬ

593,000đ
Đã mua 0 lượt
05

GỎI CỦ HỦ DỪA TÔM THỊT

593,000đ
Đã mua 0 lượt
06

GỎI BỒN BỒN TÔM THỊT

557,000đ
Đã mua 0 lượt
07

GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT

557,000đ
Đã mua 0 lượt
08

GỎI MỰC CHUA CAY

539,000đ
Đã mua 0 lượt
09

GỎI HẢI SẢN THÁI LAN

539,000đ
Đã mua 0 lượt
10

GỎI TIẾN VUA TÔM THỊT

593,000đ
Đã mua 0 lượt
11

GỞI NGÓ SEN CHAY

517,000đ
Đã mua 0 lượt
12

GỎI ẾCH - PHỒNG TÔM

517,000đ
Đã mua 0 lượt
13

GỎI BÒ BÓP THẤU - PHỒNG TÔM

539,000đ
Đã mua 0 lượt
14

GỎI BÒ TÁI TẮC - PHỒNG TÔM

539,000đ
Đã mua 0 lượt
15

GỎI BƯỞI HẢI SẢN - PHỒNG TÔM

539,000đ
Đã mua 0 lượt
16

GỎI TÔM CHUA CAY - PHỒNG TÔM

539,000đ
Đã mua 0 lượt
17

GỎI RAU CÂU TÔM THỊT - PHỒNG TÔM

593,000đ
Đã mua 0 lượt
18

GỎI SÒ HUYẾT - PHỒNG TÔM

561,000đ
Đã mua 0 lượt
19

GỎI ỐC GIÁC CHUA CAY - PHỒNG TÔM

561,000đ
Đã mua 0 lượt

CÁC MÓN GÀ

01

GÀ TA HẤP CẢI BẸ XANH - BÁNH BAO

627,000đ
Đã mua 0 lượt
02

GÀ TA HẤP LÁ CHANH

616,000đ
Đã mua 0 lượt
03

GÀ QUAY- BÁNH BAO

616,000đ
Đã mua 0 lượt
04

GÀ QUAY SỐT BƠ - BÁNH BAO

616,000đ
Đã mua 0 lượt
05

GÀ QUAY SỐT ME - BÁNH BAO

616,000đ
Đã mua 0 lượt
06

CÁNH GÀ CHIÊN BƠ

616,000đ
Đã mua 0 lượt
07

GÀ TA QUAY - XÔI 3 TẦNG

627,000đ
Đã mua 0 lượt
08

GÀ TA TIỀM HẠT SEN - BÁNH MÌ

649,000đ
Đã mua 0 lượt
09

ĐÙI GÀ PHƯỢNG HOÀNG

616,000đ
Đã mua 0 lượt
10

GÀ TA TIỀM THUỐC BẮC - BÁNH MÌ

649,000đ
Đã mua 0 lượt
11

GÀ QUAY MI MO SA - BÁNH BAO

616,000đ
Đã mua 0 lượt
12

GÀ NƯỚNG MUỐI ỚT - XÔI CHIÊN

616,000đ
Đã mua 0 lượt
13

GÀ NƯỚNG LU - XÔI 3 TẦNG

616,000đ
Đã mua 0 lượt
14

GÀ QUAY SỐT PATE - BÁNH BAO

616,000đ
Đã mua 0 lượt
15

GÀ ÁC Ủ MUỐI

638,000đ
Đã mua 0 lượt
16

CÀ RI GÀ - BÁNH MÌ

627,000đ
Đã mua 0 lượt
17

GÀ HẤP MẮM NHỈ - XÔI

627,000đ
Đã mua 0 lượt

CÁC MÓN VỊT

01

VỊT TIỀM THUỐC BẮC - BÁNH MÌ

649,000đ
Đã mua 0 lượt
02

VỊT QUAY TIỀM NGŨ QUẢ - BÁNH MÌ

649,000đ
Đã mua 0 lượt
03

VỊT TIỀM BÁT BỬU

649,000đ
Đã mua 0 lượt
04

VỊT QUAY TIỀM BÁT TRÂN - BÁNH MÌ

649,000đ
Đã mua 0 lượt
05

VỊT QUAY BẮC KINH - BÁNH MÌ

649,000đ
Đã mua 0 lượt
06

VỊT LỘI AO SEN - BÁNH MÌ

649,000đ
Đã mua 0 lượt
07

VỊT NẤU GIÃ CẦY - BÁNH MÌ

649,000đ
Đã mua 0 lượt

CÁC MÓN HEO

01

GIÒ HEO HẦM TÓC TIÊN

581,000đ
Đã mua 0 lượt
02

DỒI TRƯỜNG HẤP HÀNH GỪNG

590,000đ
Đã mua 0 lượt
03

DỒI TRƯỜNG CHIÊN GIÒN

590,000đ
Đã mua 0 lượt
04

GIÒ HEO RÚT XƯƠNG QUAY GIÒN

581,000đ
Đã mua 0 lượt
05

GIÒ HEO HẦM NẤM ĐÔNG CÔ

581,000đ
Đã mua 0 lượt
06

LƯỠI HEO NẤU ĐẬU - BÁNH MÌ

581,000đ
Đã mua 0 lượt
07

HEO SỮA QUAY - BÁNH BAO

968,000đ
Đã mua 0 lượt
08

HEO NƯỚNG NGA

593,000đ
Đã mua 0 lượt
09

HEO CUỐN PHÔ MAI CHIÊN GIÒN

593,000đ
Đã mua 0 lượt
10

SƯỜN NON HẦM ATISO - BÚN TÀU

593,000đ
Đã mua 0 lượt
11

GIÒ HEO GIÃ CẦY

666,000đ
Đã mua 0 lượt
12

GIÒ HEO HẦM GÂN NAI

581,000đ
Đã mua 0 lượt

CÁC MÓN BÒ

01

BÒ NẤU ĐỐP - BÁNH MÌ

616,000đ
Đã mua 0 lượt
02

BÒ NẤU LAGOU - BÁNH MÌ

616,000đ
Đã mua 0 lượt
03

BÒ NẤU HẠT SEN - BÁNH MÌ

616,000đ
Đã mua 0 lượt
04

BÒ NẤU NHO KHÔ - BÁNH MÌ

616,000đ
Đã mua 0 lượt
05

BÒ NẤU BIA - BÁNH MÌ

616,000đ
Đã mua 0 lượt
06

BÒ NẤU TIÊU PATÊ - BÁNH MÌ

616,000đ
Đã mua 0 lượt
07

BÒ TIỀM TỨ TỬU - BÁNH MÌ

616,000đ
Đã mua 0 lượt
08

BÒ TIỀM THUỐC BẮC - BÁNH MÌ

616,000đ
Đã mua 0 lượt
09

BÒ NẤU BƠ SỮA - BÁNH MÌ

616,000đ
Đã mua 0 lượt
10

BÒ CUỘN SỐ PHOMAI - BÁNH MÌ

616,000đ
Đã mua 0 lượt
11

LƯỠI BÒ NẤU TIÊU, PATÊ - BÁNH MÌ

616,000đ
Đã mua 0 lượt
12

BÒ LUỘC CỦ CHI

616,000đ
Đã mua 0 lượt

CÁC MÓN CÁ

01

CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP TẦU XÌ

473,000đ
Đã mua 0 lượt
02

CÁ ĐIÊU HỒNG SỐT CHUA NGỌT

473,000đ
Đã mua 0 lượt
03

CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP HỒNG KÔNG

473,000đ
Đã mua 0 lượt
04

CÁ LĂNG NƯỚNG NGHỆ

682,000đ
Đã mua 0 lượt
05

CÁ CHÉP HẤP TẦU XÌ

473,000đ
Đã mua 0 lượt
06

CÁ CHÉP HẤP TRIỀU CHÂU

473,000đ
Đã mua 0 lượt
07

CÁ CHÉP CHƯNG TƯƠNG

473,000đ
Đã mua 0 lượt
08

CÁ LÓC SỐT CHUA NGỌT

473,000đ
Đã mua 0 lượt
09

CÁ LÓC SỐT TỨ XUYÊN

473,000đ
Đã mua 0 lượt
10

CÁ LÓC RÚT XƯƠNG HẤP NƯỚC DỪA

473,000đ
Đã mua 0 lượt
11

CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ

473,000đ
Đã mua 0 lượt
12

CÁ CHẼM SỐT CHUA NGỌT

572,000đ
Đã mua 0 lượt
13

CÁ CHẼM HẤP HỒNG KÔNG

572,000đ
Đã mua 0 lượt
14

CÁ BỐNG MÚ HẤP TẦU XÌ

Call
Đã mua 0 lượt
15

CÁ BỐNG MÚ HẤP XÌ DẦU

Call
Đã mua 0 lượt
16

CÁ BỐNG MÚ HẤP HỒNG KÔNG

Call
Đã mua 0 lượt
17

CÁ BỐNG MÚ HẤP TRIỀU CHÂU

Call
Đã mua 0 lượt
18

CÁ BỐNG MÚ HẤP VANG ĐỎ

Call
Đã mua 0 lượt

CÁC MÓN HẢI SẢN

01

TÔM XÀO HẠT ĐIỀU

605,000đ
Đã mua 0 lượt
02

TÔM CHIÊN CỐM

605,000đ
Đã mua 0 lượt
03

TÔM CHIÊN XÙ

605,000đ
Đã mua 0 lượt
04

TÔM RANG ME

605,000đ
Đã mua 0 lượt
05

TÔM HẤP NƯỚC DỪA

605,000đ
Đã mua 0 lượt
06

TÔM HẤP BIA

605,000đ
Đã mua 0 lượt
07

TÔM HẤP THÁI LAN

605,000đ
Đã mua 0 lượt
08

TÔM CÀNG XỐC TỎI

Call
Đã mua 0 lượt
09

TÔM CÀNG NƯỚNG GIẤY BẠC

Call
Đã mua 0 lượt
10

TÔM CÀNG HẤP BIA

Call
Đã mua 0 lượt
11

CÀNG CUA BÁCH HOA

Call
Đã mua 0 lượt
12

CUA THỊT HẤP BIA

Call
Đã mua 0 lượt
13

CUA THỊT HẤP MIẾN

Call
Đã mua 0 lượt
14

CUA THỊT RANG ME

Call
Đã mua 0 lượt
15

CUA THỊT RANG MUỐI

Call
Đã mua 0 lượt
16

GHẸ HẤP BIA

Call
Đã mua 0 lượt
17

GHẸ RANG MUỐI

Call
Đã mua 0 lượt
18

GHẸ HẤP MIẾN

Call
Đã mua 0 lượt

CÁC MÓN CƠM

01

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

418,000đ
Đã mua 0 lượt
02

CƠM CHIÊN HẢI SẢN

440,000đ
Đã mua 0 lượt
03

CƠM CHIÊN BÁT BỬU LÁ SEN

462,000đ
Đã mua 0 lượt
04

CƠM CHIÊN HẢI SẢN THÁI LAN

440,000đ
Đã mua 0 lượt
05

CƠM CHIÊN SÒ ĐIỆP

440,000đ
Đã mua 0 lượt
06

CƠM CHIÊN HỒNG KÔNG

440,000đ
Đã mua 0 lượt

CÁC MÓN KHÁC

01

BÚN GẠO XÀO SINGAPORE

508,000đ
Đã mua 0 lượt
02

BÚN GẠO XÀO THẬP CẨM

508,000đ
Đã mua 0 lượt
03

MÌ XÀO SINGAPORE

508,000đ
Đã mua 0 lượt
04

GÂN NAI XÀO NẤM ĐÔNG CÔ

506,000đ
Đã mua 0 lượt
05

ẾCH Ủ MUỐI

495,000đ
Đã mua 0 lượt
06

LƯƠN XÀO LĂN - BÁNH MÌ

550,000đ
Đã mua 0 lượt
07

HẢI SÂM XÀO THẬP CẨM

539,000đ
Đã mua 0 lượt
08

HẢI SÂM XÀO NẤM ĐÔNG CÔ

539,000đ
Đã mua 0 lượt
09

SALAD NGA

605,000đ
Đã mua 0 lượt
10

THỎ NẤU RƯỢU VANG - BÁNH MÌ

638,000đ
Đã mua 0 lượt

CÁC MÓN LẨU

01

LẨU CÁ CHÉP NẤU RIÊU

528,000đ
Đã mua 0 lượt
02

LẨU CÁ CHÉP NẤU NGÓT

528,000đ
Đã mua 0 lượt
03

LẨU CÁ ĐIÊU HỒNG NẤU RIÊU

528,000đ
Đã mua 0 lượt
04

LẨU CÁ ĐIÊU HỒNG NẤU NGÓT

528,000đ
Đã mua 0 lượt
05

LẨU CÁ LĂNG NẤU RIÊU

660,000đ
Đã mua 0 lượt
06

LẨU CÁ LĂNG NẤU MĂNG CHUA

660,000đ
Đã mua 0 lượt
07

LẨU CUA ĐỒNG HẢI SẢN

627,000đ
Đã mua 0 lượt
08

LẨU CÁ LÓC NẤU CHUA

528,000đ
Đã mua 0 lượt
09

LẨU HẢI SẢN

605,000đ
Đã mua 0 lượt
10

LẨU HẢI SẢN THÁI LAN

605,000đ
Đã mua 0 lượt
11

LẨU GÀ NẤU NẤM

627,000đ
Đã mua 0 lượt
12

LẨU CÁ CHÌNH NẤU MĂNG CHUA

Call
Đã mua 0 lượt
13

LẨU CÁ KÈO LÁ GIANG

528,000đ
Đã mua 0 lượt
14

LẨU XÍ QUÁCH

581,000đ
Đã mua 0 lượt
15

LẨU ĐUÔI HEO HẦM ĐU ĐỦ

581,000đ
Đã mua 0 lượt
16

LẨU CÁ THÁC LÁC - KHỔ QUA - BÚN

528,000đ
Đã mua 0 lượt
17

LẨU TẢ PÍ LÙ - MÌ

593,000đ
Đã mua 0 lượt
18

LẨU BÒ THẬP CẨM - BÁNH PHỞ

572,000đ
Đã mua 0 lượt
19

LẨU ĐUÔI BÒ - BÁNH PHỞ

572,000đ
Đã mua 0 lượt
20

LẨU DÊ ĐÃNG SÂM - MÌ

594,000đ
Đã mua 0 lượt
21

LẨU BÒ HẦM SẢ - BÁNH PHỞ

594,000đ
Đã mua 0 lượt

CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG

01

RAU CAU HỘP

165,000đ
Đã mua 0 lượt
02

NHO MỸ

242,000đ
Đã mua 0 lượt
03

BƯỞI NĂM ROI

220,000đ
Đã mua 0 lượt
04

BƯỞI DA XANH

308,000đ
Đã mua 0 lượt
05

BÁNH FLAN

165,000đ
Đã mua 0 lượt
06

CHÈ THẠCH NHÃN

242,000đ
Đã mua 0 lượt
07

CHÈ HẠT SEN

242,000đ
Đã mua 0 lượt
08

CHÈ LONG NHÃN HẠT SEN

264,000đ
Đã mua 0 lượt
09

BÁNH SU KEM

165,000đ
Đã mua 0 lượt
10

TRÁI CÂY THEO MÙA (3 LOẠI)

165,000đ
Đã mua 0 lượt
11

TRÁI CÂY THEO MÙA (4 LOẠI)

187,000đ
Đã mua 0 lượt
12

CHÈ ĐẬU XANH PHỔ TAI

165,000đ
Đã mua 0 lượt
13

NHÃN XUỒNG (THEO MÙA)

220,000đ
Đã mua 0 lượt
HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG
0938 077 900 * Nhận cuộc gọi * 7g30'-20g00'
Tìm kiếm
Iframe