Chính sách bảo mật thông tin

ĐIỀU KHOẢN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

WEBSITE RANGDONGFOOD

 

Xin chào mừng bạn đến với website Rangdongfood.vn. Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận.

Điều khoản sử dụng này là những quy định về mối quan hệ và trách nhiệm của Rangdongfood và Khách hàng trong việc cung cấp và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên trang web Rangdongfood.vn

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ:

·  "Rangdongfood" là một bộ phận kinh doanh của Nhà hàng Rạng Đông trực thuộc Công ty CP Du Lịch Công Đoàn.

·  "Khách hàng" là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập, sử dụng trang www.rangdongfood.vn để đặt hàng và mua hàng.

·  "Trang web" là trang web www.rangdongfood.vn, bao gồm cả các trang liên kết đối với các sản phẩm và dịch vụ Rangdongfood.

·  "Điều khoản" là những điều kiện và điểu khoản mà người truy cập trang www.rangdongfood.vn cần tuân theo. Khách hàng sử dụng Website được mặc nhiên hiểu rằng đã đọc và hiểu rõ những quy định sử dụng của Website, đồng ý với các quy định được đặt ra một cách tự nguyện.

QUYỀN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN:

Rangdongfood có thể tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

Rangdongfood là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của website này. Bất kỳ việc chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức website là thuộc thẩm quyền của Rangdongfood. Những chỉnh sửa, thay đổi nội dung website của bất kỳ đối tượng nào mà không được sự cho phép của Rangdongfood là những hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của Rangdongfood.  Rangdongfood giữ toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định này.

BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG:

Những thông tin và ý kiến cá nhân của người sử dụng được cung cấp thông qua website này sẽ được Rangdongfood bảo mật tuyệt đối và không gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ những trường hợp mở rộng cần thiết để người sử dụng có thể tham gia vào những website khác (Các công ty con của Công ty Cổ phần Du lịch Công Đoàn), theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG:

Rangdongfood không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

  • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

  • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

  • Gây rối trật tự công cộng; hoặc phạm pháp hình sự.

  • Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

  • Sử dụng vào mục đích kinh doanh hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Rangdongfood, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.

  • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

  • Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của Rangdongfood.

  • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

  • Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

LUẬT ÁP DỤNG VÀ THẨM QUYỀN

Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan tới Trang web, đều có thể đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền đóng tại TP.HCM, Việt Nam để giải quyết.

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG
0938 077 900 * Nhận cuộc gọi * 7g30'-20g00'
Tìm kiếm
Iframe