GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CHO BẠN BÈ

Mã số : AS01

THỰC ĐƠN : BÒ KHO - BÁNH MÌ

Giá : 55,000 VNĐ

Mã bảo vệ : (*)