GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CHO BẠN BÈ

Mã số : AL04

THỰC ĐƠN : TÉP SÔNG RANG KHẾ - BÁNH ĐA

Giá : 177,000 VNĐ

Mã bảo vệ : (*)